כוכב הים האדום
מצפה, מסעדה ובר מתחת לפני ים סוף
 

 

08-634-7777 :טל
08-634-7171 :פקס
nrltd@012.net.il

 

כוכב הים האדום זכה בסיקורים מכל העולם.

Where The Fish Watch You Eat
The New York Times, April 1, 1999
דף 1 דף 2

Under The Sea
Interior Design, July, 1999
דף 1 דף 2

The Mermaid's Kitchen
National Post, November 11, 2000
דף 1 דף 2

Israeli Immersion
Travel, January 26, 2000
דף 1 דף 2

The Eat of Summer
Travel May 12, 1999
דף 1

הפקה ועיצוב - עומר יאיר.

o
o
O
O
O
o
o
o
O
o
O
o
o
O
O
o
O
o